Politiek
Breed PDF Afdrukken E-mail
woensdag 10 maart 2010
Jo Dejong wilde dolgraag een brede coalitie. Om daarmee voldoende basis te creëren voor beleid dat nodig is Meerssen de komende jaren op de rails te houden en op den duur ook nog zelfstandig. “Er wachten ons grote opgaven en ingrijpende beslissingen en die moeten kunnen rusten op een breed draagvlak”. Dat waren zo’n beetje de woorden waarmee hij die opdracht aan zichzelf en zijn gesprekspartners tijdens de verkenningen voor een coalitie formuleerde.
Vanochtend lees ik in de regionale krant dat Jo’s coalitie met het CDA rond is. Ging Jo Dejongs partij van nul naar zeven zetels, het CDA verloor er van zijn zes maar liefst vier. Dat Jo Dejong voor het CDA zou kiezen was van meet af aan duidelijk. Hij hoefde daarvoor zijn kaarten echt niet voor de borst te houden. Hij had immers heel veel van zijn kiezers uit hun potje gesnoept. Bovendien had hij voor de verkiezingen al enkele keren informeel aangegeven te verwachten samen met het CDA een meerderheid in de Raad te gaan halen. Wat dat betreft heeft hij zijn gelijk gekregen. En het moet gezegd, hij heeft er ook een ongelooflijke inspanning voor gedaan. Respect. Die slag heeft Jo gewonnen.
De tweede slag won hij door te kiezen voor een formatieproces in alle openheid. PvdA GroenLinks D66 kon daar absoluut helemaal achter staan. Wij vonden dat een uiterst charmante opening. Want, al in de tijd dat Jo Dejong nog namens het CDA lid was van het College van Burgemeester & Wethouders heeft onze voorganger PvdA GroenLinks bij herhaling gecommuniceerd dat ook de burgers van Meerssen helemaal klaar waren voor dit soort openheid.
Een goed veldheer wint na de eerste en de tweede slag ook de derde, de vierde en … … Maar wat schetst mijn verbazing? Jo Dejong wint de derde niet. Hij heeft de door hem zo vurig gewenste brede coalitie niet binnengehaald. Ik denk dat dat komt doordat hij een veto heeft gelegd op een – voor hem en zijn kiezers belangrijk – detail in een groter – en voor de gemeente Meerssen belangrijker – plan. En zich tijdens de openbare coalitieonderhandelingen niet bereid toonde dat grotere plan door te rekenen op substantiële opbrengsten tegenover door hem gevreesde kosten. Het detail bleek gezien zijn beloften aan zijn kiezers te zwaar wegen.
In mijn regionale krant lees ik vanochtend ook dat Jo Dejong gehoopt had dat PvdA GroenLinks D66 zich bij hem zou aansluiten. Het is vreemd dat uit de krant te moeten vernemen nu we net twee openbare rondes van coalitieverkenning achter de rug hebben. De burgers die de moeite hebben genomen naar de raadszaal te komen hadden dat graag uit de mond van Jo Dejong zelf gehoord, lijkt mij zo. En ik denk dan als burger: PvdA GroenLinks D66 misschien ook wel. Verspeel je zo als strateeg een brede coalitie zonder dat je het zelf in de gaten hebt?
Neemt niet weg dat ik Jo Dejong veel succes wens met het vervolg van zijn veldtocht. Meerssen verdient namelijk een gemotiveerd en professioneel bestuur en de kiezers hebben besloten dat Jo Dejong ze dat gaat brengen.

Geschreven op persoonlijke titel; zonder overleg met mijn fractie en bestuur.
Laatst geupdate op ( woensdag 10 maart 2010 )
 
Winst PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 05 maart 2010
Zo, de verkiezingen zijn voorbij. Het stof is neergedaald. We blijven met twee mens in de Raad en zijn onder het enorme campagnegeweld van Jo Dejong in elk geval niet bezweken. De komende dagen gaan we zien hoe we verder gaan.
De campagne heeft geleid tot nieuw elan bij de achterban. Dat is misschien wel de grootste winst van het moment. We hebben de politieke activiteiten van PvdA GroenLinks en D66 in de gemeente Meerssen ondergebracht in een vereniging met de naam KIJK!!! We hebben een stevig en deskundig bestuur en de vereniging heeft leden die we de komende jaren willen blijven betrekken bij de activiteiten. We hebben plannen voor intensivering van de communicatie, zowel intern als extern. En we hebben weer voldoende mensen die zich de komende jaren in de raadscommissies actief en gemotiveerd met politiek willen bezighouden.
Tweede winstpunt is dat we ondanks verlies van stemmen onze positie ten opzichte van de andere partijen – met uitzondering van die van Jo Dejong dan – hebben kunnen versterken. Weliswaar omdat zij zetels verloren hebben, maar toch. Het aantal stemmen dat ze zijn kwijtgeraakt is namelijk ook nog eens groter dan ons percentage.
Derde winstpunt is dat we in elk geval nu al een opening zien naar een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma. Die score hebben we in elk geval binnen. In het gemeentehuis heeft men klaarblijkelijk ook ons programma goed gelezen. Vanmiddag is er namelijk een openbare coalitieverkenning. Wij pleiten al jaren voor meer transparantie en open communicatie rond besluitvormingsprocessen. De bijeenkomst van vanmiddag kan daarvan een goede start zijn. We hopen dat de tijd van besturen met verborgen agenda’s en de kaarten voor de borst voorbij is. KIJK!!! wij hebben niets te verbergen.

Meerssen – 5 maart 2010
Laatst geupdate op ( vrijdag 05 maart 2010 )
 
Drie PDF Afdrukken E-mail
maandag 01 maart 2010
Woensdag 3 maart as. verkiezingen voor de gemeenteraad. Spannend. We hopen dat we als PvdA GroenLinks met de komst van D66 de stap van twee naar drie zetels in de Raad kunnen maken. En stiekem hopen we natuurlijk meer. Maar, de kiezer is als gevolg van twee decennia onrust in de Nederlandse politiek behoorlijk op drift. De verwarring is lokaal net zo groot als de verwarring in Den Haag en een ruzie daar heeft ook zijn gevolgen voor de lokale verhoudingen. Ondanks de aanwezigheid van lokale partijen. Omdat de verwarring symptomatisch is voor de algemene onzekerheid over hoe goed wij op dit moment omgaan met de wereld en met elkaar. Of hoe slecht.
Naast verwarring spelen ook andere zaken een rol. Lokaal besturen is niet meer dat wat zich aandient voor de voet wegwerken of in een bureaulade stoppen. Of de eerste rechten geven aan wie het hardst schreeuwt, het gemakkelijkst toegang heeft tot het gemeentehuis en er de weg het beste kent of vriendjes is met de wethouder. Besturen is een meer rationeel proces geworden. Onder andere omdat je het langs de objectieve meetlat van de kwaliteit moet kunnen leggen. Programmatisch, eerlijk en in openheid en daarmee controleerbaar voor Raad en burger werken zijn de basis voor goed bestuur. Iedere bestuurder die daaraan voorbij gaat en denkt zijn kiezers te kunnen matsen heeft zijn beste tijd gehad.
Wat dat betreft zijn wij klaar om mee te besturen. Voor ons is visie en het daaraan vormgeven belangrijker dan vrienden die om gunsten vragen. We hopen dat we dat de afgelopen maanden voldoende hebben duidelijk gemaakt. En dat we daarmee die kiezers hebben bereikt die dat ook belangrijk vinden. We hopen dat we met onze signalen de achterban van vier jaar geleden aan ons hebben kunnen binden. En toen zijn we op het nippertje een restzetel misgelopen, heb ik me laten vertellen. Nu D66 de progressieve gelederen in de gemeente Meerssen is komen versterken zou die zetel haalbaar moeten zijn, ook als we in de slipstream van de landelijke trends burgers die traditioneel PvdA- en GroenLinks stemmen hebben verloren.
Grote stap vooruit is dat we erin zijn geslaagd in Meerssen PvdA GroenLinks en D66, drie eigentijdse, progressieve en sterk toekomstgerichte partijen, samen te brengen in Lijst 4 KIJK!!!. Wie zijn kaarten zet op visie, transparantie en ambitie kan daar prima terecht. Wij zijn heel benieuwd naar hoeveel burgers in de gemeente Meerssen zich daarin herkennen en daar uiting aan geven. We hopen met zo velen dat ze ons minstens drie zetels kunnen toevertrouwen.
Woensdagavond weten we meer. Spannend.

Meersen – maandag 1 maart 2010
Laatst geupdate op ( maandag 01 maart 2010 )
 
Debat PDF Afdrukken E-mail
zondag 28 februari 2010
Net terug van het plaatselijke lijsttrekkersdebat. In de bibliotheek in Meerssen en uitgezonden op de lokale radio. Ik was er niet stuk van. Radio Televisie Meerssen – RTME – had er twee uur voor uitgetrokken en dat was te lang. De interviewers deden hun best maar konden niet op tegen enkele deelnemers aan het debat die niet echt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ervan wilden nemen. Het was veel geschreeuw en weinig wol.
De mensen hier hebben de neiging daar dan maar een beetje vergoeilijkend over te doen. Maar ik vind dat het aanzien van de politiek, ook al is het dan maar lokale politiek, niet gediend is met hijgerig en oeverloos leeglopende politici die van één ding blijk geven en dat is dat ze de trend die Jan Peter Balkenende met nietszeggende woordbrakerij heeft gezet goed hebben opgepikt. Interviewers en luisteraars resteerde slechts hen murw gebeukt en amechtig na te kijken. Wat begon als een leuk debat, vervolgens ontaardde in een orgie van wederzijds verwijt van grote ego’s aan elkaars adres, eindigde tenslotte in een luide zucht van verlichting dat het eindelijk afgelopen was.
Meer algemeen. Wat me opvalt aan de situatie in Meerssen is dat er in het politieke klimaat van dit moment weinig animo voorhanden lijkt om de wijsheid te omarmen. Het meer dan uitbundig vieren van het eigen ego en het eigen gelijk is belangrijker dan het nemen van afstand, ook van de eigen beleving van de werkelijkheid, nodig om samen met anderen vorm te geven aan het algemeen belang. Wat mij betreft gaan we daar wel aan werken.
Het Meerssens Mannenkoor is overigens een prima koor. En RTME een club die het radio maken behoorlijk in de vingers heeft. De medewerkers van de bibliotheek hebben weer goed werk gedaan. En daar zijn geen politici voor nodig.
Laatst geupdate op ( zondag 28 februari 2010 )
 
Onafhankelijk PDF Afdrukken E-mail
woensdag 24 februari 2010
Net terug van weer eens folderen. Ik kies daarvoor de momenten dat het mooi weer is; of iets dat daar op lijkt. Sinds enkele dagen is het hier in Meerssen hartstikke warm voor de tijd van het jaar. De buitenthermometer geeft 12C aan. En als je dan min of meer winters gekleed bent dan is dat meer al bijna meteen te veel. Vanochtend hoorde ik in de schemering voor het eerst weer een vogel fluiten. Ik denk een merel. Denk, want ik ben niet zo goed in vogels dat ik ze aan hun praatjes herken. Het lijken wel lokale politici.
Ik kwam net in de burgemeestersbuurt in Meerssen west wethouder Volders tegen. Ook enthousiast aan het folderen en zo. Opvallend aan de lokale politiek is dat het tijdens de dans om de gunst van de kiezer niet op de eerste plaats om de bal maar om de man en vrouw gaat. De inhoud lijkt een stuk minder belangrijk dan de kop. Het gaat om gekend worden. Er zijn politici die min of meer bijhouden wie beloofd heeft op hen te stemmen. Er lopen duizenden onzichtbare draadjes van hen naar hun kiezers. Dat maakt het voor een buitenstaander als ik ben moeilijk een plekje in de politieke arena in te nemen. Niet onmogelijk, overigens. Er leiden ook nog andere wegen naar Rome.
Die politieke arena wordt voor een groot deel bevolkt door politici die niet zozeer algemene belangen dienen maar meer – een clustertje – specifieke belangen vertegenwoordigen. Kernen, buurten, verenigingen en andere groeperingen voelen zich niet op hun gemak als niet iemand uit hun midden in de Raad zit. Dat is een realiteit en in de politiek is die de eerste waar je mee moet leren leven. Maar, persoonlijk geef ik de voorkeur aan een andere insteek. Meer dan specifieke belangen zijn voor mij ideeën over de gemeentelijk gemeenschap die ik deel met anderen in beeld. Specifieke belangen zijn daar ondergeschikt aan. Ik hoop dat we dat met PvdA GroenLinks D66 de komende vier jaar weer over het voetlicht kunnen krijgen.
Als we bijvoorbeeld de buurtnetwerken een steviger worteling in de kernen en buurten kunnen geven dan is dat al een stap vooruit naar de onafhankelijkheid van raadsleden. Buurtnetwerken kunnen heel goed de belangen van kernen, buurten en eventueel ook van belangengroepen die daar actief zijn vertegenwoordigen. Raadsleden moeten dan geen positie in die netwerken hebben. En persoonlijk vind ik het zelfs wenselijk dat raadsleden ook niet meer in besturen van door de gemeente gesubsidieerde verenigingen zitten. De lijntjes tussen deze belangengroepen en de raadsleden die hun zegen aan subsidies en budgetten voor die groepen moeten geven of onthouden worden dan wel erg kort. En dat is des te meer prangend als ze ook nog – op het eerste gezicht – onzichtbaar zijn.
Laatst geupdate op ( woensdag 24 februari 2010 )
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Resultaten 16 - 20 van 27