Politiek
Knetteren PDF Afdrukken E-mail
maandag 16 maart 2009
Zo nu en dan knettert het in de Meerssense politiek. Dat is niet erg. Dat is goed. Er valt veel te zeggen voor goed bestuur en mijn idee is dat goed bestuur alleen mogelijk is op basis van open en stevige discussie. En dat veronderstelt dat partijen wortelen in uitgesproken verhalen over hoe ze de relatief kleine gemeenschap van een gemeente als Meerssen zien. Ook in relatie met haar omgeving: andere gemeenten, de provincie, het Rijk, Europa, de wereld, jawel. En hoe ze daar als partijen een opbouwende rol in kunnen spelen.
Wat niet het geval zou moeten zijn: dat kiezers louter en alleen afgaan op of ze kandidaten op een lijst kennen of niet kennen. Uit de kroeg, de familie, de straat, de vereniging ….. Dat houdt altijd het risico in dat voor-wat-hoort-wat belangrijker is dan het algemeen belang. Wat mij betreft werkt dat niet. En wat ook niet werkt, is politiek bedrijven met op de vrouw of man te spelen. Tenminste, ik ben daar absoluut geen voorstander van. De laatste tijd zijn er in Meerssen enkele situaties geweest waarin het CDA kwade opzet bij bestuurders suggereerde. Ik houd daar niet van. Je komt met harde bewijzen of je houdt je mond.
Knetteren is okee, maar dan wel inhoudelijk. Dat is mijn overtuiging en ook die van de PvdA/GroenLinks in Meerssen.

Meerssen - maandag 06 03 2009
Laatst geupdate op ( donderdag 19 maart 2009 )
 
Kloosterkwestie PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 30 januari 2009
Na het lezen van het artikel ’Kloosterkwestie’ slaat diepe wonden dat verscheen in de Limburger, editie Heuvelland van dinsdag 29 januari jongstleden had ik minstens één prangende vraag: Waar is de journalist? Tweede prangende vraag: Waar is de kritische journalist? Ik heb in mijn leven al heel wat artikelen geschreven en dan altijd in opdracht. Dat wil zeggen, in opdracht van overheden, politie, zorginstellingen, bouwondernemingen, een gloeilampenfabriek en noem maar op. Het artikel waar ik het net over had, vertoont daar alle kenmerken van. De vragen die ik doorgaans aan geïnterviewden voorlegde waren bedoeld de instelling of persoon in kwestie zo fris en fruitig mogelijk in beeld te brengen. Ook als de boodschap niet zo lekker rook. Geloof me, dat is een vak. Maar het maakt je niet opeens tot journalist.
De zogenoemde kloosterkwestie gaat ook mij aan het hart maar dan met name omdat deze de Meerssense politieke verhoudingen lijkt te gijzelen. En niet alleen vandaag. Ook morgen en overmorgen nog, ben ik bang. Ik heb geen uitgesproken mening over of het klooster tegen de vlakte moet of moet blijven staan. Persoonlijk vind ik dat het - vanaf de Stationsstraat - het zicht op de prachtige basiliek aan de Markt ernstig hindert. De foto bij het genoemde artikel had dat niet beter in beeld kunnen brengen. Maar goed, dat is, minstens deels, een kwestie van smaak. Dus, even terug naar de kloosterkwestie. De politieke partijen die in maart 2008 besloten de bestaande coalitie te laten springen – we hebben het dan over het CDA en de VVD – zijn er debet aan dat de gemeente Meerssen zoveel oppositie ontmoet als het om de sloop van het klooster aan de Markt gaat. Ze zijn beide vergeten bij de bevolking te rade te gaan en het ontbrak hen aan slagvaardigheid en een echte visie op planvorming naar de Meerssense maat.
De fractie Partij van de Arbeid/Groen Links is wél bij de bevolking te rade gegaan. En wel tijdens een openbare fractiebijeenkomst in maart 2008. In de aanloop naar het springen van de coalitie heeft zij bovendien herhaaldelijk aangedrongen op zorgvuldige planvorming. Zowel procedureel als inhoudelijk. Daarbij was de vraag of het klooster moest worden gesloopt of niet slechts één van de vele vragen die beantwoord moest worden. En de fractie heeft nog steeds geen voorkeur voor een van beide. Belangrijk is dat bij handhaving van het gebouw verantwoord gebruik en sluitende exploitatie mogelijk is. En dat, als dat niet haalbaar is, en dus in geval van sloop, een breed gedragen alternatief op tafel komt. Beide constructies moeten bovendien mede de financiële basis leggen voor urgente ontwikkelingen elders in de gemeente. Dat is het standpunt dat de fractie nu nog steeds en voortdurend, ook als loyaal partner, in de huidige coalitie uitdraagt. Ze is bovendien voortdurend blijven aandringen op het maken van tempo als het gaat om alternatieve planontwikkeling in samenspraak met de bevolking.
Dat de leider van de huidige coalitie van VVD, Partij Groot Meerssen en Partij van de Arbeid/Groen Links vindt dat de gemeenteraad moet laten zien dat de ontstane kloof te dichten is en dat kan, verwacht hij, door het ontwerp voor de nieuwbouw zo snel mogelijk te presenteren aan de bevolking. is prima, maar met die insteek komt hij wel ruim te laat. Het citaat is uit het hierboven genoemde artikel.
En nu hebben we dan als deus ex machina de Stichting Behoud Religieus Erfgoed Meerssen. Zij wil dat het klooster de status van (rijks)monument krijgt. Waarmee de sloop van de baan zou kunnen zijn. Ondertussen leunt het CDA verongelijkt maar desondanks met een brede grijns op het gezicht achterover en maakt het goede sier met burgerinitiatieven die op zichzelf zeer te waarderen zijn. Ik ben niet zo op de hoogte van de geschiedenis van Meerssen en zijn religieus erfgoed maar ik heb nog wel een vraag aan het CDA. Met de sloop van het klooster aan de Markt dreigt het laatste van alle kloosters die Meerssen ooit rijk was tegen de vlakte te gaan. Waar was het CDA en zijn ideologische voorgangers toen al die andere kloosters tegen de vlakte gingen? Heeft het zich toen ook als fervent opposant tegen sloop gemanifesteerd? Tenslotte een vraag aan Stichting Behoud Religieus Erfgoed Meerssen. Is het niet erg gemakkelijk te roepen dat iets moet blijven en je zorgt niet als de wiedeweerga dat je een doortimmerd plan hebt om te voorkomen dat dat iets de komende decennia als een molensteen om de nek van de Meerssense gemeenschap hangt?

Meerssen - vrijdag 30 0-1 2009
Laatst geupdate op ( donderdag 19 maart 2009 )
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Resultaten 26 - 27 van 27