Circuits PDF Afdrukken E-mail
zondag 20 maart 2011
De laatste weken kregen we als gemeenteraad van Meersen een aantal interessante presentaties voorgeschoteld. Dat was tijdens openbare bijeenkomsten maar de opkomst van burgers was teleurstellend. Dat die zich niet of nauwelijks melden, heeft alles te maken met de manier waarop we als gemeente denken over de communicatie met onze burgers. Mijn indruk is dat we de bedoeling hebben dat goed te doen maar op de een of andere manier missen we een afslag.
Volgens mij denken we nog te veel in gescheiden circuits van enerzijds burgers en anderzijds bestuurders. Terwijl we ons zouden moeten realiseren dat we samen onze gemeente moeten besturen. Dat er verkiezingen zijn en dat de burgers daarmee verantwoordelijkheid overdragen aan bestuurders doet daar niets aan af. Het gaat dan enkel en alleen om de bevoegdheid beslissingen te nemen. Dat enkelen die namens velen nemen maakt de boel iets overzichtelijker. Maar de andere kant is dat er een scheiding ontstaat. De bestuurder voelt zich - al dan niet terecht - belangrijk en de burger wordt terughoudend als het om deelnemen aan de meningsvorming en besluitvorming gaat. Er ligt een drempel waar de burger niet gemakkelijk meer overheen stapt. En de bestuurder verliest de burger als medebestuurder uit het oog.
Het is zaak die gescheiden circuits weer bij elkaar te brengen en in elkaar te laten overlopen. Dus als de politie, de GGD en de brandweer voor de raad verslag komen doen van hun werk, van hun successen en hun falen en van hun wensen, laten we dan heel gericht met name ook de buurtnetwerken uitnodigen. Naast een algemene en tamelijk vrijblijvende uitnodiging aan alle burgers via lokale krantjes en de gemeentelijke website. Hetzelfde geldt als het college van burgemeester en wethouders aan de raad verslag doet van een onderzoek naar de tevredenheid van onze burgers, een bureau de raad komt vertellen wat het voor de gemeente kan doen in het kader van de kerntakendiscussie of de raad uitleg komt geven over archeologisch onderzoek. We moeten er alles aan doen onze burgers weer te verleiden mee te besturen.
Het is niet voldoende om te zeggen dat je als politieke partij al in nauw contact staat met de samenleving. Hoe nauw je dat contact wilt hebben, moet bovendien elke partij maar voor zichzelf uitmaken. En elke politicus voor zichzelf. Dat contact kan gezien de mogelijkheid van vriendjespolitiek en cliŽntelisme namelijk ook tť nauw zijn. Nee, het gaat erom dat je als bestuur van de gemeente zo dicht mogelijk bij je burgers komt en dan met name de raad als club van mensen die uiteindelijk de beslissingen moet nemen. En daarvoor de verantwoordelijkheid moet dragen.
Laatst geupdate op ( zaterdag 26 maart 2011 )
 
< Vorige   Volgende >